sobota 14. ledna 2012

In...

...last...

night.

Včera jsem se dozvěděla, že můj netbook by měl být nejpozději za 2 týdny zpátky! Jsem tak šťastná! Konečně budu moci dělat všechno, co chci.

Yesterday I learn, that my netbook should be back at the latest 2 weeks. I am so happy! Finally I will can do everthing, what I want.Ale teď ke včerejšku a k dnešnímu ránu... a ke škole.

But now for yesterday and for today morning... and for school.

Na začátek škola. Skončil nám týden plný písemek. Snad příští týden nebude jako tento. Stále mne škola nebaví. Nebo spíše nerozumím si s lidmi. Momentálně jsem na pár dní opustila svoji spolusedící a sedím s jinou.


At the beginning school. Week full tests finished us. Perhapps next week doesn't will as this. School still bored me. Or rather I don't understand with people. Right now I'm lefting my neighbor and I'm sitting with other.


Ale začíná mne bavit tělocvik. Nebo spíše ty, které trávíme bez učitele. Prostě v posilovně děláme blbosti. Dělali jsme stojky, salta, mosty, tančili a podobné blbosti. Ale bavilo mne to.

But our PE lessons started entertain me. Or rather those, that we spend without teacher. Just we do stupidity in gym. We do handstands, flips, bridges, we are dancing and similar stupidity. But I like it. 

Tak nějak se toužím dostat zase trochu do kondice. Abych mohla tancovat. Takže jsem začala cvičit i doma. Později si půjdu zaběhat se psem. Neuškodí to a chci i zhubnout, ale je to běh na dlouhou trať. Ale pokusím se to zvládnout.

So somehow I want get in condition. I could dancing. So I started train in home too. Later I'm going run with my dog. It would not hurt and I watn lose weight, but It is run for a long line. But I try master it. 

Dobře. Včera naši šli na sraz spolužáků a já se sestrou zůstala sama doma. Sestra šla spát brzy, ale já nemohla usnout a tak to skončilo tak, že jsem se do 1, dokud naši nepřišli, dívala na horory a kriminálky.
Dávali Terminárota 3, ACIS a zvláštní film se jménem Krvavá sklizeň.

Well. Yesterday my parents wenf for school meeting-up and I with my sister stay in home. Sister went sleep early, but I can't asleep and so it finished so, that I watching on horrors and criminalities to 1 o'clock morning, until parents came. In TV was Terminator 3. ACIS and strange film with name Bloody harvest.


Byl o malé holčičce, co všichni pokládali za satana a zavolali vysvěcenou, aby ji zabila, ale ona to nemohla udělat. Zjistila, že to oni jsou zlí a holčičká dobrá, jenom byla narozena jako druhá a proto musela podle nich zemřít. Bylo to kruté a možná je i druhý díl. Mám ráda takové filmy, i když se někdy bojím. Četla jsem u toho Zločin a strest a tak jsem neviděla vše, ale i tak mi to stačilo, abych se bála. Musím ten film sehnat.

It was about a little girl, what every people regarded as Satan and they call consecrated, that to kill her, but She can't do it. She found, that they is bad and girl is goob, just she was born as second child, therefore She must die. It was cruel and maybe is second part. I like such films, even if I sometimes have scare. I read
Crime and punishment , and so I didn't see everything, but it enough, I was scare. I must have this film!

Dneska ráno po mne lítali ořechy a jablko. Můj taťka je prostě cool xD.

Today's morning Nuts and apple flew at me. My dad is just cool xD.

To je asi vše. Za chvíli budu mít oběd. Jdu si hrát ještě s Maxem a Tessinkou. It is just everything. For a few minutes I will have lunch. I go plasy with Max and Tessie.

PS: Hodlám nafotit tady svůj šatník z dálky a sukně co mám. Myslíte, že to bude mít smysl?

PS: I intend to photo my wardrobe from a distance and my skirts. Do you think, that It will have meaning?
Omlouvám se, že jsou články kratší, ale dělá mi problém ta angličtina a strávím nad články hodně času. Ale plánuji delší s fotkama a možná bez anglického překladu.


I'm sorry, that my articles are shorest, but I have problem with english and I spent lot of lime with this. But I plan longest article with photos and maybe without english translate.


2 komentáře:

 1. Jak jsem řekla už jednou jsi zvládla zhubnout zvládneš i teď pokud chceš. Můžeš zase začít s Para Para začnu s tebou já pro změnu nemám vůbc žádnou výdrž jen sedím a jediným pohybem mi je dvakrát týdně tělák. xD Film zní zajímavě. Ráda bych ho viděla. Já se včera dlouho do noci pokoušela zase kreslit. Přestalo mě to bavit rychle tak snad ten obrázek někdy dodělám. Pravděpodobně ve škole. xD A musím souhlasit... máme prostě cool táty. xD
  PS: není ta klícka z mojeho bývalého blogu? xD Jen tak pro zajímavost pamatuji si na ní totiž.

  OdpovědětVymazat
 2. Kitsune: No... chci no... a pokud mi nebudou ani plesové šaty - které nemám ani vybrané, ale to je jedno- budu muset xD A nemyslím tím para para, ale jako tančit klasicky. Nevím jak se to teď přesně jmenuje, ale prostě chci tančit. Ale máš jenom se nedělej... mnohé tůry vydržíš déle jak kde kdo... a to chci změnit chci prostě vydržet více.
  A u mne také kdysi býval tělák jediný pohyb, teď tam ale děláme i blbosti a já prostě zatoužila umět něco z toho. Ať už stojku na předloktí nebo zvednout se z mostu - ze stoje jsem ho holkám už ukázala- a podobné věci a umět provaz, šňůru a placku třeba
  S tím obrázkem taky dobrý xD No jo... já prostě nemohla spát a tak to dopadlo... dneska musím dříve jít spát protože jsem unavená a to jsem jenom šla s Maxem na krátkou procházku.
  Ten film zkusím sehnat no. Vážně stojí za to.
  A ano máme cool táty xD. Je to tak.
  PS: ano je... náhodou mi ji našel google.

  OdpovědětVymazat